આજનું પંચાંગ

પંડિત જિતેન હરિહર મહેસાણાવાળા (દક્ષિણાયન સૌર વર્ષાઋતુ), સોમવાર, તા. ૪-૭-૨૦૨૨ દ્વારકાધીશ પાટોત્સવ કાકરોલી, વલ્લભાચાર્ય વૈકુંઠગમન * ભારતીય દિનાંક ૧૩, માહે આષાઢ, શકે ૧૯૪૪ * વિક્રમ સંવત ૨૦૭૮, શા. શકે ૧૯૪૪, આષાઢ સુદ-૫ * જૈન વીર સંવત ૨૫૪૮, માહે આષાઢ, તિથિ સુદ-૫ * પારસી શહેનશાહી ૨૩મો દએપદીન, માહે ૧૧મો બેહમન, સને ૧૩૯૧ *પારસી કદમી રોજ ૨૩મો […]

Continue Reading

PANCHANG

ભારતીય દિનાંક ૧૨, માહે આષાઢ, શકે ૧૯૪૪ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૮, શા. શકે ૧૯૪૪, આષાઢ સુદ-૪ જૈન વીર સંવત ૨૫૪૮, માહે આષાઢ, તિથિ સુદ-૪ પારસી શહેનશાહી ૨૨મો ગોવાદ, માહે ૧૧મો બેહમન, સને ૧૩૯૧ પારસી કદમી રોજ ૨૨મો ગોવાદ, માહે ૧૨મો સ્પેન્દાર્મદ, સને ૧૩૯૧ પારસી ફસલી રોજ ૧૫મો દએપમહેર, માહે ૪થો તીર, સને ૧૩૯૧ મુુસ્લિમ રોજ ૩જો, […]

Continue Reading

આજનું પંચાંગ

પંડિત જિતેન હરિહર મહેસાણાવાળા (દક્ષિણાયન સૌર વર્ષાઋતુ), શનિવાર, તા. ૨-૭-૨૦૨૨, ભદ્રા પ્રારંભ, સર્વત્ર વરસાદ સારો થશે. ભારતીય દિનાંક ૧૧, માહે આષાઢ, શકે ૧૯૪૪ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૮, શા. શકે ૧૯૪૪, આષાઢ સુદ-૩ જૈન વીર સંવત ૨૫૪૮, માહે આષાઢ, તિથિ સુદ-૩ પારસી શહેનશાહી ૨૧મો રામ, માહે ૧૧મો બેહમન, સને ૧૩૯૧ પારસી કદમી રોજ ૨૧મો રામ, માહે ૧૨મો […]

Continue Reading

આજનું પંચાંગ

પંડિત જિતેન હરિહર મહેસાણાવાળા (દક્ષિણાયન સૌર વર્ષાૠતુ), શુક્રવાર, તા. ૧-૭-૨૦૨૨, રથયાત્રા મુંબઈ સમાચાર દ્વિશતક વર્ષ સમાપન, તૃતિય શતક પ્રારંભ યોગ * ભારતીય દિનાંક ૧૦, માહે આષાઢ, શકે ૧૯૪૪ * વિક્રમ સંવત ૨૦૭૮, શા. શકે ૧૯૪૪, આષાઢ સુદ-૨ * જૈન વીર સંવત ૨૫૪૮,માહે આષાઢ, તિથિ સુદ-૨ * પારસી શહેનશાહી ૨૦મો બહેરામ, માહે ૧૧મો બેહમન, સને ૧૩૯૧ […]

Continue Reading

આજનું પંચાંગ

પંડિત જિતેન હરિહર મહેસાણાવાળા (દક્ષિણાયન સૌર વર્ષાૠતુ), ગુરુવાર, તા. ૩૦-૬-૨૦૨૨, આષાઢી વર્ષારંભ, મનોરથ દ્વિતિયા વ્રત ) ભારતીય દિનાંક ૯, માહે આષાઢ, શકે ૧૯૪૪ ) વિક્રમ સંવત ૨૦૭૮, શા. શકે ૧૯૪૪, આષાઢ સુદ-૧ ) જૈન વીર સંવત ૨૫૪૮, માહે આષાઢ, તિથિ સુદ-૧ ) પારસી શહેનશાહી ૧૯મો ફરવરદીન, માહે ૧૧મો બેહમન, સને ૧૩૯૧ ) પારસી કદમી રોજ […]

Continue Reading

આજનું પંચાંગ

પંડિત જિતેન હરિહર મહેસાણાવાળા (દક્ષિણાયન સૌર વર્ષાૠતુ), બુધવાર, તા. ૨૯-૬-૨૦૨૨, ઈષ્ટિ * ભારતીય દિનાંક ૮, માહે આષાઢ, શકે ૧૯૪૪ * વિક્રમ સંવત ૨૦૭૮, શા. શકે ૧૯૪૪, જયેષ્ઠ વદ-૩૦ * જૈન વીર સંવત ૨૫૪૮, માહે જયેષ્ઠ, તિથિ વદ-૩૦ * પારસી શહેનશાહી ૧૮મો રશ્ને, માહે ૧૧મો બેહમન, સને ૧૩૯૧ * પારસી કદમી રોજ ૧૮મો રશ્ને, માહે ૧૨મો […]

Continue Reading

આજનું પંચાંગ

પંડિત જિતેન હરિહર મહેસાણાવાળા (દક્ષિણાયન સૌરવર્ષાૠતુ), મંગળવાર, તા. ૨૮-૬-૨૦૨૨ * ભારતીય દિનાંક ૭, માહે આષાઢ, શકે ૧૯૪૪ * વિક્રમ સંવત ૨૦૭૮, શા. શકે ૧૯૪૪, જયેષ્ઠ વદ-૩૦ * જૈન વીર સંવત ૨૫૪૮, માહે જયેષ્ઠ, તિથિ વદ-૩૦ * પારસી શહેનશાહી ૧૭મો સરોશ, માહે ૧૧મો બેહમન, સને ૧૩૯૧ * પારસી કદમી રોજ ૧૭મો સરોશ, માહે ૧૨મો સ્પેન્દાર્મદ, સને […]

Continue Reading

આજનું પંચાંગ

પંડિત જિતેન હરિહર મહેસાણાવાળા (દક્ષિણાયન સૌર વર્ષાૠતુ), સોમવાર, તા. ૨૭-૬-૨૦૨૨, શિવરાત્રિ, ભદ્રા સમાપ્તિ * ભારતીય દિનાંક ૬, માહે આષાઢ, શકે ૧૯૪૪ * વિક્રમ સંવત ૨૦૭૮, શા. શકે ૧૯૪૪, જયેષ્ઠ વદ-૧૪ *જૈન વીર સંવત ૨૫૪૮, માહે જયેષ્ઠ, તિથિ વદ-૧૪ *પારસી શહેનશાહી ૧૬મો મેહેર, માહે ૧૧મો બેહમન, સને ૧૩૯૧ * પારસી કદમી રોજ ૧૬મો મેહેર, માહે ૧૨મો […]

Continue Reading

પંચાંગ

(દક્ષિણાયન સૌરવર્ષાૠતુ), રવિવાર, તા. ૨૬-૬-૨૦૨૨ ભારતીય દિનાંક ૫, માહે આષાઢ, શકે ૧૯૪૪ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૮, શા. શકે ૧૯૪૪, જયેષ્ઠ વદ-૧૩ જૈન વીર સંવત ૨૫૪૮, માહે જયેષ્ઠ, તિથિ વદ-૧૩ પારસી શહેનશાહી ૧૫મો દએપમહેર, માહે ૧૧મો બેહમન, સને ૧૩૯૧ પારસી કદમી રોજ ૧૫મો દએપમહેર, માહે ૧૨મો સ્પેન્દાર્મદ, સને ૧૩૯૧ પારસી ફસલી રોજ ૮મો દએપઆદર, માહે ૪થો તીર, […]

Continue Reading

આજનું પંચાંગ

પંડિત જિતેન હરિહર મહેસાણાવાળા (દક્ષિણાયન સૌર વર્ષાૠતુ), શનિવાર, તા. ૨૫-૬-૨૦૨૨ * ભારતીય દિનાંક ૪, માહે આષાઢ, શકે ૧૯૪૪ * વિક્રમ સંવત ૨૦૭૮, શા. શકે ૧૯૪૪, જયેષ્ઠ વદ-૧૨ * જૈન વીર સંવત ૨૫૪૮, માહે જયેષ્ઠ, તિથિ વદ-૧૨ * પારસી શહેનશાહી ૧૪મો ગોશ, માહે ૧૧મો બેહમન, સને ૧૩૯૧ * પારસી કદમી રોજ ૧૪મો ગોશ, માહે ૧૨મો સ્પેન્દાર્મદ, […]

Continue Reading