દેખાવો:

આંગણવાડીના કર્મચારીઓ દ્વારા પોતાની વિવિધ માગણીઓને લઈને આઝાદ મેદાનમાં મંગળવારે દેખાવો કર્યા હતા અને રાજ્ય સરકાર વિરોધી સૂત્રોચ્ચારો કર્યા હતા. (અમય ખરાડે)

RELATED ARTICLES

Most Popular