ફન વર્લ્ડ

ફનક્લબ

‘મુંબઈ સમાચાર’ના ફન વર્લ્ડમાં તમને રસપ્રદ માહિતી મળશે અને સાથે મજા પણ આવશે. પ્રત્યેક કોયડાના સાચા જવાબ આપનારા વાચકોનાં જ નામ અહીં પ્રગટ કરવામાં આવશે.
વાચકોએ તેમના જવાબ ઈ-મેઇલથી મંગળવારે સાંજે ૬:૦૦ સુધી મોકલવાના રહેશે. ત્યાર પછી મોકલેલા જવાબ સ્વીકારાશે નહીં. વાચકોએ જવાબ નવા ઈ-મેઈલ રીક્ષૂજ્ઞહિમ૧૮૨૨લળફશહ.ભજ્ઞળ પર મોકલવાના રહેશે.

ભાષા વૈભવ…

અ ઇ
બિલાડીનું બચ્ચું ઈઢૠગઊઝ
ગલૂડિયું ઈઇંઈંઈઊં
સિંહનું બચ્ચું ઙઞઙઙઢ
હંસનું બચ્ચું ઈઞઇ
મરઘીનું બચ્ચું ઊંઈંઝઝઊગ

ઓળખાણ પડી?
સીતાનું હરણ કરનાર લંકાનો રાજા રાવણ બીજા કયા નામે પણ ઓળખાય છે?
અ) ચક્રસેન બ) બાહુબલિ ક) સુબાહુ ડ) દશાનન

ગુજરાત મોરી મોરી રે
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં કારતક પૂનમે ભરાતો મેળો કયા નામથી જાણીતો છે?
અ) તરણેતરનો મેળો બ) સરખેજનો મેળો
ક) શામળાજીનો મેળો ડ) રંગ પંચમીનો મેળો

માતૃભાષાની મહેક
કહેવતોમાં ગધેડાની હાજરી નોંધવા જેવી છે. ગરજે ગધેડાને બાપ કહેવો પડે એ કહેવત તમે જાણતા જ હશો. જરૂરિયાત હોય કે ગરજ હોય ત્યારે ગમ્મે એવું વર્તન કરવાની તૈયારી રાખવી પડે. આને જ મળતી એક કહેવત છે કે ગરજે ગધેડાને માટી કરવો પડે. અલબત્ત અહીં માટીનો પ્રચલિત અર્થ નથી, પણ માટી એટલે ધણી કે પતિ એવો છે.

ચતુર આપો જવાબ
ઉખાણું ઉકેલો
જુલાબનો છે રાજા અને દિવેલનો છે એ દાદો,
પપૈયાનો છે બેટો જો એનાં પાંદડાં જુઓ તો.
અ) કેળ બ) ટેટા ક) બાવળ ડ) એરંડો

ઈર્શાદ
ક્યાં તુજ જોસ્સો, કેફ, ક્યાં આ જંતુ માણહા!
માથા પરની રેફ, નર્મદ! સ્હેજ ખસી ગઈ!
– નિરંજન ભગત

માઈન્ડ ગેમ
મહાભારતના ત્રિકાળજ્ઞાની પાત્રનું નામ જણાવો.
અ) દધીચિ બ) નકુળ ક) સહદેવ ડ) અભિમન્યુ
——————
ગયા સોમવારના જવાબ

ભાષા વૈભવ
પવિત્ર ઇંઘકઢ
ધાર્મિક છઊકઈંૠઈંઘઞજ
ભક્તિ ઉઊટઘઝઈંઘગ
આસ્તિક ઝઇંઊઈંજઝ
નાસ્તિક અઝઇંઊઈંજઝ

ઓળખાણ પડી?
સંજય

માઈન્ડ ગેમ
ઉમા

ચતુર આપો જવાબ
ઉખાણું ઉકેલો
એરણ

ગુજરાત મોરી મોરી રે
પોરબંદર

 

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.