કચ્છીઓને મોદીની શુભેચ્છા

ટૉપ ન્યૂઝ

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કચ્છીઓને નવા વર્ષ નિમિત્તે કચ્છી ભાષામાં શુભેચ્છા આપી હતી. મોદીએ ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ્સને ‘સીએ ડૅ’ અને તબીબોને ‘ડૉર્ક્ટ્સ ડૅ’ની શુભેચ્છા આપી હતી. (એજન્સી)

1 thought on “કચ્છીઓને મોદીની શુભેચ્છા

  1. After 2001 earthquake then-Chief Minister Kesubhai Patel had virtually ignored Kutch. I am a witness to his neglect. PM Vajpayee wanted to meet Kutchi artisans and craftsmen to hear their problems and difficulties. Shrjan, an NGO in Kutch had agreed to collect these people from different villages and to talk to the PM. I was given the charge to coordinate and effect this. Names of those who wanted to join were given to Secret Service for background check and subsequently passes were issued. We started at 6 AM and gather the applicants together. It was summertime and heat was already pouring from the skies. We arrived at the pandal gate at about 9 AM. Passes were checkebefore admission. We had taken water bottles to quench thirst. They were taken from us lest we throw them at the leaders! we were also warned that once we had checked in, and went out we would not be let back in. Among the group there were two moms with infants.We were seated in a section in front of which there were three rows of security staff. In the front was an open ground the size of a cricket field. Beyond that were three rows of security staff and then the leaders’ dais. Kesubhai was afraid that the people might bring his negligence to the PM’s attention. Vajpayeeji arrived at 2 PM and disappointed to see the arrangement that was thwarting his intention to meet people. He just waved and left in a short time. We were denied a drink of water as well.
    A few days later Vajpayeeji rearranged his without letting Kesubhai know. He called Kanisen Shroff (Kutch’s Kaka) that he would be coming. Kaka had gone to Mumbai a day or two earlier and promptly returned. PM met the people and heard their sufferings and lack of state govt’s action to address these. PM returned to New Delhi. Kesubhai was sacked and Narendra Modi was made the CM. He came to and had temporarily shifted the state sachivalay to Bhuj about 18 times and since he was camped out in Bhuj it lit fire under the bureaucrats’ feet. The Herculean task of reconstruction was achieved in record time with the help of NGOs. This was noted even by UN. Kutchis never forget Modi’s concern and actions on their behalf. They call him ‘one of us Kutchis!’ . He has a place of pride and gratitude in their heart. Thank you!

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.