Homeમરણ નોંધપારસી મરણ

પારસી મરણ

પારસી મરણ

પરવેજ અરદેશર મિસ્ત્રી તે મરહૂમો અરદેશર અને મનીજેહ મિસ્ત્રીના દીકરા. તે કયજાદ મિસ્ત્રીના બાવાજી. તે ફરગીશના સસરાજી. તે દીનયાર, કેરસી તથા મરહૂમ અસ્પીના ભાઇ. તે શાહઝનીનના બપાવાજી. (ઉં. વ. ૮૩) ઉઠમણાંની ક્રિયા:તા. ૧૪-૧૧-૨૨ બપોરે ૩.૪૫ વાગે વાડીયા બંગલીમાં છેજી.

RELATED ARTICLES

Latest Post

- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -