બાળદિન:

સોમવારે બાળદિન નિમિત્તે મુખ્ય પ્રધાન એકનાથ શિદેએ પરેલની ડૉ. શિરોડકર હાઈસ્કુલના સ્ટુડન્ટસ સાથે સંવાદ કર્યો હતો. (અમય ખરાડે)

RELATED ARTICLES

Latest Post

- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -